Google+

Administratie, Organisatie en Secretariaat

Het servicepunt verleent service door alle taken uit te voeren die een ondernemer in de weg staan zich volledig op zijn eigen vakgebied te richten.

Gevestigd in het bedrijfsverzamelgebouw waar men ook het Hampshire Hotel vindt, komen veel van onze klanten uit de energiebranche, maar dat is slechts toeval. Onze blik is gericht op kleine en middelgrote ondernemingen die te maken hebben met tijdgebrek door tal van bijkomende zaken die geregeld moeten worden.

We staan iedere werkdag van 8.30 tot 17.00 uur voor onze klanten klaar, vrezen geen vraag en gaan geen uitdaging uit de weg. We kunnen bijna alles! En wat we niet kunnen zetten we professioneel weg, zodat we het toch voor u geregeld hebben. Ontzorgen is de hedendaagse term voor wat wij doen. Wij zeggen: geen probleem, komt in orde!

U heeft een secretaresse nodig, maar

  • U bent niet in de gelegenheid haar in te werken
  • Er zijn (nog) niet voldoende werkzaamheden om een secretaresse voltijds aan het werk te houden
  • U bent niet dagelijks of regelmatig op kantoor

Zo veel taken, zo weinig tijd

De tijdrovende administratieve kanten van het ondernerschap zijn ons doelwit. Wat er ook op algemeen vlak binnen uw onder-neming  gebeuren moet, de secretaresses van het ServicePunt regelen het voor u!

Een administratie  voeren, de BTW-aangifte, uw klanten nabellen vanwege een openstaande factuur; allerlei zaken die erbij horen en veel tijd vergen.

Effectief met tijd en geld

U kunt uiteraard voor twee dagen per  week een secretaresse aannemen, maar hoe vangt  u de resterende dagen dan op?

Bij het ServicePunt heeft u de mogelijkheid om voor een aantal uren per week secretaresses in te huren. De secretaresse werkt flexibel voor u, wanneer u dat wenst.

Wij zijn 40 uur per week voor u beschikbaar, geheel volgens de gemaakte afspraken.